Foredrag

Tale Maria Krohn Engvik holder foredrag om psykisk helse og digital kommunikasjon. Foredragene er både for barn og unge, for mennesker som jobber med barn og unge, og for mennesker som på ulike måter har med barn eller ungdom å gjøre – det kan være de fleste av oss. 

Psykisk helse og digital kommunikasjon

Tale Maria Krohn Engvik holder foredrag om psykisk helse og digital kommunikasjon. Foredragene er både for barn og unge, for mennesker som jobber med barn og unge, og for mennesker som på ulike måter har med barn eller ungdom å gjøre – det kan være de fleste av oss. Hun snakker også om hvordan hun skaper nærhet, og lager godt innhold gjennom digital kommunikasjon.

Temaer

I foredraget snakker hun om noen temaer som mange unge kontakter henne for. Tanker og følelser rundt seg selv og andre. Det handler om kropp, prestasjoner og status, og når alt blir kaos. Det handler om den man velger å være i møtet med andre mennesker. Kommunikasjon, forståelse. Og hun ønsker å inspirere, få publikum til å tenke, og til å selv våge å være.

Streaming av foredrag

Fra 2020 tilbyr vi foredrag som streames direkte, dersom det av ulike hensyn er vanskelig å gjennomføre et foredrag fysisk. Vi har en samarbeidspartner som tar seg av det tekniske og sørger for en streaming av høy kvalitet, der man veksler mellom å se Tale og presentasjonen hennes i stort format. Det er også mulighet å stille anonyme spørsmål underveis, som kan besvares i etterkant om man setter av tid til det. 

Streamingen deles via en link som sendes ut i forkant, og kan sees på flere ulike skjermer samtidig. 

Tale foretrekker alltid å stå foran sitt publikum å snakke direkte til dem, men dette er et meget godt alternativ som vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på, både fra ungdommer og voksne. 

Book et foredrag

Kontaktperson