Vilkår

 1. Foredragsholderen er direkte ansvarlig for foredragets gjennomføring og innhold.

 2. Foredraget kan avlyses av foredragsholderen ved sykdom eller annen uforutsett personlig hendelse. Helsesista AS er forpliktet å finne alternativ dato for gjennomføring.

 3. Ved avbestilling mer enn 90 dager før arrangementet påbeløper ingen kostnad.
  Ved avbestilling mer enn 30 dager før arrangementet tilfaller 25% av det avtalte honoraret.
  Ved avbestilling mindre enn 30 dager før arrangementet forfaller hele det avtalte honoraret.

 4. Kunden er ansvarlig for at teknisk utstyr er til stede og virker, og at fasiliteter er tilrettelagt for gjennomføring av det avtalte foredraget.

 5. Opptak eller innspilling av arrangement må ikke foregå uten skriftlig tillatelse fra foredragsholderen.

 6. Enhver form for endring av arrangement i forhold til inneværende avtale, krever Helsesista AS skriftlig aksept.

 7. Foredragsholderen er ikke ansvarlig ved forsinkelser eller uteblivelse forårsaket av forhold Foredragsholderen ikke er herredømme over, herunder hindringer som går under begrepet «force majeure». Foredragsholderen kan ikke trekkes i honorar for sen ankomst grunnet forsinkelse som skyldes offentlig transportmiddel eller trafikkuhell.

Utstyr

Av utstyr trenger Foredragsholder projektor og skjerm, siden Foredragsholder skal spille av film er lydkabel nødvendig. Foredragsholder har med mac hvor foredraget spilles av fra. Foredragsholder har et par overganger dersom dere ikke har det.  

Foredragsholder foretrekker også mygg/bøylemikrofon.