Hei! Jeg er Tale, hele Norges Helsesista på sosiale medier!

Vi når flere når vi løfter viktige budskap sammen!

Gjennom Snapchat gir Tale Maria Krohn Engvik helseinformasjon på sin egen unike måte. Hun når følgerne sine med viktig kunnskap, troverdighet, humor og happymoments blandet sammen. Som Helsesista på Snapchat er Tale opptatt av at seriøse budskap trenger å blandes med humor og sprell for å vekke lysten for å følge med på det som blir sagt. Hun er heller ikke redd for å være personlig iblant, hvis hun mener at det har en hensikt og vil underbygge budskapet hun kommer med.

Les mer om Helsesista

Foredrag

Gjennom Snapchat gir Tale Maria Krohn Engvik helseinformasjon på sin egen unike måte.

Samarbeid

Gjennom Snapchat gir Tale Maria Krohn Engvik helseinformasjon på sin egen unike måte.