Helsesista er et konsept i rask utvikling, og hele Norges helsesøster har gått fra å være på Snapchat til også å være tilstede i en rekke andre flater. ​Bielke&Yang​ har sammen med Helsesista utviklet et nytt univers som tilrettelegger for kreativitet, lek og kommunikasjon på nye flater.

Lek og humor senker terskelen for kontakt

Det nye navnetrekket tar utgangspunkt i det uperfekte, noe som også er tema for mye av det Helsesista snakker med unge om. Det skal være lav terskel for å ta kontakt med Helsesista, noe som underbygges av den nye identiteten ved hjelp av humor og lekne visualiseringer. Slik kan det bli enklere å snakke om tema som ofte kan være vanskelige eller tabubelagte.

Med seg på laget har Helsesista også fått den australske illustratøren ​Zac Fay​, som har utviklet et stort univers som gir mange muligheter for å treffe unge der de er. I tillegg har en forenklet variant av illustrasjonsuttrykket resultert i et slags symbol og maskot. Maskoten møter man blant annet på de nye nettsidene du nå besøker, som er utviklet av Bielke&Yang.

Når ut til nye målgrupper ved å være seg selv

Helsesista har utfordret måten man tenker på når det gjelder forebygging og helsefremmende arbeid blant unge, noe som har vært med hele veien i arbeidet med den nye identiteten. Å våge å være litt annerledes har vært en suksessoppskrift for å nå ut til unge, noe som gjorde at et eget typesnitt ble utviklet av skriftdesigner Bobby Tannam. Slik kunne det lekne, uperfekte, energiske og positive komme til uttrykk i form av bokstaver som ikke bare skiller seg ut, men også hopper og er seg selv 100 prosent. Akkurat som Helsesista selv.

Under Covid-krisen har Helsesista og Bielke&Yang også lansert samtaletilbudet ​snakklitt.no sammen med Kirkens SOS, zisson.com og Nyby.