Samarbeid

Vi når flere når vi løfter viktige budskap sammen! Forebygging handler om å starte tidlig. Statistikken om den psykiske helsen her til lands, viser at vi har en lang vei å gå. Men det er ikke umulig at mennesker rundt oss kan få det bedre når vi slår hodene våre sammen!

Forebygging handler om å starte tidlig. Statistikken om den psykiske helsen her til lands, viser at vi har en lang vei å gå. Men det er ikke umulig at mennesker rundt oss kan få det bedre når vi slår hodene våre sammen!

Gjennom Snapchat gir Tale Maria Krohn Engvik helseinformasjon på sin egen unike måte. Hun når følgerne sine med viktig kunnskap, troverdighet, humor og happymoments blandet sammen. Som Helsesista på Snapchat er Tale opptatt av at seriøse budskap trenger å blandes med humor og sprell for å vekke lysten for å følge med på det som blir sagt. Hun er heller ikke redd for å være personlig iblant, hvis hun mener at det har en hensikt og vil underbygge budskapet hun kommer med.

Hun kommuniserer direkte med barn og ungdom, og hun får vite hva slags tanker og problemer som fyller deres hverdag. Etterspørselen etter kunnskap og formidling av viktige temaer er enorm, så Tale er avhengig av å ha viktige samarbeidspartnere som kan løfte ulike tema sammen med henne. Tale tror at vi kan skape et samfunn som blir gladere, der vi er mer god mot oss selv, og hvor vi våger å by på oss selv – dersom vi er gode eksempler for hverandre.

"Det var utrolig fint å samarbeide med Tale når vi i psyktærlig arrangerte markeringen «#ingenflereåmiste» om selvmord, som var 8. Januar foran stortinget i Oslo. Profesjonell, med stor omsorg for oss, og resten som deltok og møtte opp. Markeringen hadde ikke kunnet bli gjennomført uten helsesista AS. Hun er en stor inspirasjon, en ildsjel, og man merker hun brenner for å hjelpe andre mennesker. Jeg er takknemlig for at vi kan utveksle erfaringer og støtter hverandre i arbeidet vi gjør for å forebygge selvmord, og at vi er enig om, og jobber for at den psykiske helsen i høyere grad må prioriteres både med tanke på forebygging og behandling."

— Ingebjørg Blindheim, Psyktærlig

– Helsesista bryter tabuer og når ut til mange som ellers ikke ville tatt kontakt med den tradisjonelle helsetjenesten. Det er et stort behov for at kunnskapen hun formidler kommuniseres på så mange flater som mulig. Cappelen Damm ser viktigheten av å samle kunnskapen hennes i et håndfast format, nemlig boka. Vi gleder oss til å bidra i arbeidet med å få Helsesistas budskap ut til flest mulig. Dette vil bli en svært viktig bok for en bred målgruppe, både ungdom og foreldre

— Redaksjonssjef Hege Eikenes Randen i Cappelen Damm

"Helsesista har flere ganger vært foredragsholder på Yrkesmessen i Haugesundregionen. Målgruppen har vært tenåringer sammen med sine foresatte. Med brennende engasjement, varme, humor og alvor treffer hun målgruppen på en utmerket måte. Når en trollbinder 1200-1300 personer, er en virkelig flink til å få frem sitt budskap! Og måten Helsesista bruker tiden sin på ungdommer etter foredrag, er forbilledlig. Kan virkelig anbefale Helsesista som foredragsholder."

— Ronny Sætre, Haugalandet Skole - Arbeidsliv (HSA)

"I Steroideprosjektet brenner vi for å gjøre behandlingstilbudet til brukere av anabole steroider bedre, og å vise en tydelig ikke-dømmende holdning overfor de som har begynt å bruke anabole steroider og etterpå trenger behandling. Vårt inntrykk er at selve definisjonen på en ikke-dømmende holdning og forståelse for valg og livssituasjoner er Helsesista. Derfor ble vi så glade da hun ønsket å gå inn på et samarbeid med oss og vår kampanje Steroidelab.no. Ved å lage snap-stories om anabole steroider og figurere i våre intervju-filmer med tidligere brukere, mener vi at Helsesista har bidratt med å senke stigmatiseringen rundt steroidbruk i enda større grad, noe vi er veldig takknemlige for. At Helsesista har tatt opp dette tema med sine følgere har gjort at også flere av de yngre vet at det finnes hjelp, og flere tar kontakt. Tusen takk for samarbeidet, Tale!"

— Christine Wisløff, Steriodeprosjektet ved OUS

"Helsesista har ei fin tilnærming til komplekse tema, ho når inn til born og ungdom og deler av kunnskapen sin til oss på ein framifrå måte. Denne kvelden satte spor i oss; alle kjempar ein kamp vi andre ikkje kan sjå, tenk på det i møte med born, unge og vaksne!"

— Sirikit Vågen - leiar Utdanningsforbundet Volda

"Vi har samarbeidet med Tale og Helsesista i mange år. For oss i Stine Sofies Stiftelse betyr det at vi når barn og unge på en måte vi ikke ville klart på egenhånd. Måten hun snakker om vold og overgrep på er lettfattelig og relevant for de unge. Vi er sikre på at samarbeidet utgjør en forskjell!"

— Samarbeidspartner, Stine Sofies Stiftelse