SAMARBEID

VI NÅR FLERE NÅR VI LØFTER VIKTIGE BUDSKAP SAMMEN!

Forebygging handler om å starte tidlig. Statistikken om den psykiske helsen her til lands, viser at vi har en lang vei å gå. Men det er ikke umulig at mennesker rundt oss kan få det bedre når vi slår hodene våre sammen!

Gjennom Snapchat gir Tale Maria Krohn Engvik helseinformasjon på sin egen unike måte. Hun når følgerne sine med viktig kunnskap, troverdighet, humor og happymoments blandet sammen. Som Helsesista på Snapchat er Tale opptatt av at seriøse budskap trenger å blandes med humor og sprell for å vekke lysten for å følge med på det som blir sagt. Hun er heller ikke redd for å være personlig iblant, hvis hun mener at det har en hensikt og vil underbygge budskapet hun kommer med.

Hun kommuniserer direkte med barn og ungdom, og hun får vite hva slags tanker og problemer som fyller deres hverdag. Etterspørselen etter kunnskap og formidling av viktige temaer er enorm, så Tale er avhengig av å ha viktige samarbeidspartnere som kan løfte ulike tema sammen med henne. Tale tror at vi kan skape et samfunn som blir gladere, der vi er mer god mot oss selv, og hvor vi våger å by på oss selv – dersom vi er gode eksempler for hverandre.

SAMARBEID1
Squad: Tone Tellevik Dahl, Inga Marte Thorkildsen, Sista, Geir Lippestad

Samarbeid med Kripos om konseptet KJERNEKAR.

Samarbeid med NEWTON om tanker og følelser.

Kanskje vi kan lage en låt sammen?

 

 

Ta gjerne kontakt 🙂