SAMARBEID

VI NÅR FLERE NÅR VI LØFTER VIKTIGE BUDSKAP SAMMEN!

Forebygging handler om å starte tidlig. Statistikken om den psykiske helsen her til lands, viser at vi har en lang vei å gå. Men det er ikke umulig når vi slår hodene våre sammen og slår et ordentlig slag for mer kunnskap og viktig informasjon om hva som kan gjøres for å bedre statistikken!

Gjennom Snapchat kommuniserer jeg direkte med barn og ungdom, og jeg får vite hva slags tanker og problemer som fyller deres hverdag. Dette kan du også se anonyme snapper av på My story. Et samarbeid handler derfor ikke bare om å spre viktig informasjon. Det vil også gi deg innsikt i hva som faktisk er kjernen i ungdommens tanker og følelser. Høres dette interessant ut for deg eller din organisasjon, så tar kontakt i skjemaet nedenfor!

SAMARBEID1
Squad: Tone Tellevik Dahl, Inga Marte Thorkildsen, Sista, Geir Lippestad

Samarbeid med Kripos om konseptet KJERNEKAR.

Samarbeid med NEWTON om tanker og følelser.

Kanskje vi kan lage en låt sammen?

 

 

Ta gjerne kontakt 🙂