FOREDRAG

Tale Maria Krohn Engvik holder foredrag om psykisk helse og digital kommunikasjon. Foredragene er både for barn og unge, for mennesker som jobber med barn og unge, og for mennesker som på ulike måter har med barn eller ungdom å gjøre – det kan være de fleste av oss. Hun snakker også om hvordan hun skaper nærhet, og lager godt innhold gjennom digital kommunikasjon.

I foredraget snakker hun om noen temaer som mange unge kontakter henne for. Tanker og følelser rundt seg selv og andre. Det handler om kropp, prestasjoner og status, og når alt blir kaos. Det handler om den man velger å være i møtet med andre mennesker. Kommunikasjon, forståelse. Og hun ønsker å inspirere, få publikum til å tenke, og til å selv våge å være.

Tale skreddersyr foredragene sine slik at de er mest mulig relevant ifht temaer oppdragsgiver ønsker, basert på sine erfaringer med kommunikasjonen med ungdom. For Tale er det viktig at de som hører henne sitter igjen med noe som de opplevde som nyttig for dem, så hun vil gjerne ha innspill til utfordringer lokalt når hun er rundt og holder foredrag.