Kontakt

Har du viktig informasjon vi kan spre sammen? Er du interessert i et foredrag? Eller har du andre idéer? Ta gjerne kontakt! Kun seriøse henvendelser.

Medier kan ta kontakt på helsesista@gmail.com